استفاده از برنامه های وبینار

New
لطفا جهت شرکت و استفاده از برنامه های وبینار از لینک زیر استفاده نمایید.
کافی است نام خود را بعنوان کاربر نوشته و بدون گذرواژه ،  گزینه میهمان را انتخاب نمایید .