امکان ویرایش مقالات پذیرفته شده

قابل توجه همکاران و بازدید کنندگان گرامی

همکارانی که مقالات ایشان در کنگره پذیرفته شده است، می توانند در صورت نیاز نسبت به ویرایش مقاله پذیرفته شده خود حداکثر تا تاریخ ۲۷ مرداد ماه اقدام نمایند.

اپ موبایل