نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده کنگره

ضمن ابراز تشکر از اساتید و همکاران محترمی که مقالات پیشنهادی خود را جهت ارائه در کنگره ارسال داشته اند ، پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اعلام لیست مقالات پذیرفته شده که براساس ارزیابی اعضای محترم کمیته علمی صورت گرفته است به استحضار میرساند :

نحوه ارائه مقالات سخنرانی و یا پوستر در لیست های پیوست مشخص شده اند ، جزئیات برنامه علمی کنگره به زودی در سایت قرار خواهد گرفت تا زمان و سالن ارائه هر یک از مقالات مشخص گردد.

ضمن اینکه مدت ارائه مقالات سخنرانی حداکثر ده دقیقه میباشد ، از همکاران محترم تقاضا میشود مطالب سخنرانی خود را بنحوی تنظیم نمایند تا امکان ارائه بخشهای مختلف مقاله در زمان ارائه ، کاملا رعایت شود و توصیه کمیته برگزاری به همکاران محترم در ارائه سخنرانی تهیه حداکثر ۵ اسلاید برای هر مقاله میباشد.

زمان ارائه پوستر ها نیز همزمان با اعلام جزئیات برنامه علمی مشخص خواهد شد.

دفتر امور اجرایی کنگره

 
 
کدمقالهنحوه ارائه براساس نظر کمیته علمینام و نام خانوادگیعنوان مقاله
1002 پوستر لیلی نجفی The correlation between antenatal and postnatal Umbilical coiling index and estimated fetal weight in gestational diabete mellitus
1008 پوستر الهام ادیب مقدم Compare the effect of flaxseed, evening primrose oil and Vitamin E on duration of periodic breast pain
1009 پوستر مریم فرهمند Polycystic ovary syndrome and sexual function among Iranian women
1010 پوستر مریم کرمعلی The influences of probiotic and supplementation co-supplementation on mental health, hormonal and inflammatory parameters in women with polycystic ovary syndrome
1012 پوستر الهام عسکری A Rare Case of Tubo-ovarian Abscess by enterococcus SPP, Following Intrauterine Insemination
1014 پوستر مهبد ابراهیمی The effects of follicular fluid and serum 25- hydroxy vitamin D( 25OH-D) levels on IVF/ ICSI cycles outcomes; a Prospective Cohort study
1015 پوستر هتاو قاسمی تهرانی Effects of dehydroepiandrosterone on in vitro fertilization (IVF) outcomes among women with advanced age of fertility and normal ovarian reserve
1016 پوستر مرضیه زمانیان Effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) on response of ovarian stimulation in IVF cycle in infertile women with diminished ovarian reserve: Before and after clinical trials
1018 پوستر عذرا الله ویسی The role of Exercise in treatment infertility women with polycystic ovary syndrome
2007 پوستر مهرناز ولدان بررسی تاثیر دوزاژ مختلف میزوپروستول جهت اماده سازی سرویکس قبل ازهیستروسکوپی
3003 پوستر نگین رضاوند بررسی ویژگی¬های سرطان‌های دستگاه تناسلی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سال¬های 95-1384
3004 پوستر مهرانگیز زمانی a rare case cof mature agressive teratoma of uterus
3011 پوستر هلنا عظیمی یافته های اپیدمیولوژیک و عوامل خطر بیماران مبتلا به کانسر آندومتر
3014 پوستر نرگس زمانی Utility of Pelvic MRI and Tumor Markers HE4 and CA125 to Predict Depth of Myometrial Invasion and Cervical Involvement in Endometrial Cancer
3015 پوستر نرگس زمانی Ovarian Metastasis in Endometriod Type Endometrial Cancer
3017 پوستر فریده کی پور The relation between Inflammation and Endometrial carcinoma
3019 پوستر دینا ابادی باویل بررسی حمایت اجتماعی در سرطان پستان در ایران: مطالعه مروری
3020 پوستر دینا ابادی باویل Comparison of social relationships in girls with and without primary dysmenorrhea
3021 پوستر سمیه نیکخواه Boron Compounds in the Breast Cancer: A Review Article
3022 پوستر زینب طالبی تماجانی وضعیت غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان اچ آی وی مثبت مراجعه کننده به کلینیک رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
3023 پوستر زینب طالبی تماجانی بررسی شیوع سرطان سرویکس در زنان مبتلا به اچ.ای.وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
3028 پوستر ناهید سرافراز بررسي ارتباط خونريزي پس از يائسگي با ديسپلازي سرويكس
3029 پوستر بهجت خرسندی تأثیر آموزش مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی همراهان مبتلایان به سرطان پستان در پیشگیری از ابتلا به سرطان
3030 پوستر ملیحه حسن زاده مفرد كارايي مقایسه ای اثربخشی ویتامینD به همراه شیمی درمانی وشیمی درمانی به تنهایی در درمان شیمی درمانی پس از جراحی سرطان تخمدان
4002 پوستر مهری جمیلیان The influences of vitamin D and omega-3 co-supplementation on clinical, metabolic and genetic parameters in women with polycystic ovary syndrome
4005 پوستر اسری انصاری Comparing the effects of palm pollen with letrozole+ tamoxifen on hormone levels in infertile woman with polycystic ovary syndrome
4008 پوستر خدیجه نصری The effects of synbiotic supplementation on hormonal status, biomarkers of inflammation and oxidative stress in subjects with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial
4009 پوستر الهام اختری Herbal medicine from traditional Persian medicine point of view in management of polycystic ovarian syndrome (A narrative review)
5001 پوستر نرجس حسن هیودی ارتباط ویروس پاپیلوما انسانی(HPV) با ناباروری مردان
5008 پوستر فاطمه سراجی THE EFFECT OF PRPPOLIS ON THE QUALITY OF SPERM
7006 پوستر نیره کلهر بررسی روش‌‌های تصویربرداری برای تشخیص غیرتهاجمی آندومتریوز
7007 پوستر نیره کلهر بیومارکرهای خون برای تشخیص غیرتهاجمی آندومتریوز
8001 پوستر منوچهر مجد 1.فیستول های وازیکوواژینال 2. غربالگری پره اکلامپسی
8003 پوستر ژنو مارتین Systematic Study of the Effect of botulinum toxin in patients with refractory idiopathic detrusor overactivity During 2000-2018
8011 پوستر آزاده حیدرپور skene's gland cyst excision: Case report
9004 پوستر محبوبه شیرازی Pain Control of Medical Abortion with Misoprostol in the First Trimester of Pregnancy
9013 پوستر مژگان زنده دل شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل 49-15 ساله مراجعه کننده به 62 مرکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران
9014 پوستر مهتا عباسی فشمی مرور نظام مند بر ارتباط اختلالات تست های عملکردی تیرویید و دیابت بارداری
9016 پوستر بهناز سويزي Heterotopic Cesarean Scar Pregnancy in a Non-assisted Fertility: A Case Report
9030 پوستر میترا افتخاری یزدی Comparisonof UmbilicalArterialDopplerandMiddleCerebral ArterialDopplerAssessmentsof FetalWell-beinginMotherswith DiabetesMellitus: AProspectiveStudy
10001 پوستر هاجر ادیب راد Comparison of pregnancy rate between fresh embryo transfers and frozen-thawed embryo transfers following ICSI treatment
11002 پوستر سمیه فلاح Treatment of gestational diabetes mellitus with myo-inositol
11004 پوستر سیما نظرپور Subclinical hypothyroidism in pregnancy and preterm delivery
11005 پوستر حبیب حسینی Investigating the effect of peer Group on Self-Care in pregnant women with Diabetes
11006 پوستر مربم احمدی بررسی ارزش تشخیصی میزان پروتئینوری 8 و 16 ساعته در مقایسه با میزان پروتئینوری 24 ساعته در زنان پره اکلامپتیک بستری
11008 پوستر منصوره صمیمی The effect of zinc and vitamin E co-supplementation on metabolic status and its related gene expression in patients with gestational diabetes
11010 پوستر مژگان زنده دل شیوع باروری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران
11013 پوستر مرضیه قاسمی مقایسه اثر میزوپروستول رکتال قبل و بعد از عمل سزارین در میزان خونریزی پس از عمل
11014 پوستر مرضیه قاسمی Comparing serum leptin levels between pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women
11016 پوستر ندا هاشمی Mesenteric Ischemia in Pregnant Woman: a case report
11017 پوستر نفیسه ثقفی بررسی آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی بند ناف نوزادان ترم و پره ترم در بارداری های پر خطر متولد شده در زایشگاه بیمارستان قائم در سال ۹۵-۹۶ و مقایسه آن با آنالیز گازهای وریدی انجام شده در همان نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
11018 پوستر زهره خزاعی سزارین مکرر عامل خطرساز برای جفت و جفت سرراهی
11019 پوستر زهره خزاعی سپسیس عاملی خطرساز برای سلامت مادران
12002 پوستر سیما نظرپور Assessment of risk factors for Positive thyroid peroxidase antibodies in pregnancy
12003 پوستر زهرا باجلان High-Risk Pregnancy and Developmental Delay
12007 پوستر فاطمه مختاری The Effect of Multiple sclerosis on birth and postpartum
12008 پوستر فاطمه حیدرپور تکنولوژی کمک باروری و پیامدهای مادری، بارداری و نوزادی
12009 پوستر فریبا صادقی بررسی ارتباط بین زمان زایمان و بروز افسردگی بعد از زایمان در مراجعین به بیمارستان الزهرای رشت
12010 پوستر مریم گرجی گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر پولموناری هایپرتنشن
12012 پوستر زهرا فردی آذر Maternal and Fetal Outcomes in Pregnant Women With Polyhydramnios Treated Based on Maternal and Fetal Distress and Preterm Delivery
12013 پوستر عزت السادات حاج سید جوادی Level of maternal triglycerides is a predictor of fetal macrosomia in non-obese pregnant women with gestational diabetes mellitus
12014 پوستر فاطمه امیری The Association between Prenatal state and trait Anxiety with Spontaneous Preterm Birth and Low Birth Weight
12018 پوستر راضیه رحمتی comparison of the effect of two educational methods based on mobile and lecture on midwives' attitude in the management pre-eclampsia and eclampsia in 2017
12023 پوستر مریم مشفقی The predictive value of Anterior uterocervical angle measurement in cases of cerclage failure
12025 پوستر شبنم وظیفه خواه Changes in Fetal Circulation After Maternal Corticosteroid Administration: Systematic Review
12028 پوستر فرحناز کشاورزی بررسی سطح ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و عواقب نوزادی آن
12030 پوستر نسرین فرشباف قاسمی راسخ تاثیر پیگیری و مراقبت ویژه مادارن باردار پرخطر و نقش آن در پیشگیری از مرگ و میر مادر استان آدربایجان شرقی در سال 96-95
12031 پوستر رزیتا فیروزنیا بررسی نفش شناسایی مادران باردار در هفته 10- 6 بارداری درپیش گیری از مرگ ومیر مادر استان آذربایجان شرقی سال 1395-1396
12032 پوستر نفیسه صاعدی Successful management of complicated mirror syndrome: A case presentation
12033 پوستر سیما ملکی بررسی حاملگی های پرخطر
12034 پوستر سیما ملکی تاثیر حاملگی های پرخطر بر پیامدهای نوزادی
12035 پوستر سروه پرنگ درمان پرولاپس ارگانهای لگنی در بارداری با پساری (گزارش مورد)
13003 پوستر حمیده پاک نیت The correlation of Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Human Chorionic Gonadotropin (HCG) with Preeclampsia: A Prospective Study in Iran
13004 پوستر ابوالقاسم کلایی دارابی بررسی دقت آزمایش NIPT جهت ارزیابی آنیوپلوئیدی کروموزوم های جنسی جنین
14001 پوستر سمیرا رومینا Analysis the studies of Mesenchymal Stem Cells IsolationDerived from Human Placenta Tissue
14002 پوستر ساره افراسی Evolution of common mutations of TUBB8 in womens undergoing IVF
15003 پوستر مریم گرجی گزارش یک مورد تاثیر بالن بکری در کنترل خونریزی بعداز زایمان
15004 پوستر عزت السادات حاج سید جوادی Induction of Abortion in the First Trimester by Misoprostol or Misoprostol With Letrozole
15005 پوستر انیس الدوله نانکلی Comparative study on the need for cesarean hysterectomy in women with anterior and posterior placenta Previa
15008 پوستر فروزان شریفی پور COMPARISON OF THE CITRUS ARANTIUM AND SALVIA OFFICINALIS AROMA IMPACTS ON POST CESAREAN ANXIETY
15009 پوستر نسا محمدی نقش کیفیت مراقبت ها در مدیریت اورژانس های مامایی
15010 پوستر نسا محمدی نقش تریاژ بندی بیماران در اورژانس های مامایی
16002 پوستر دکترصدیقه آیتی Comparison of neonatal outcomes of permanent fetal heart rate monitoring with intermittent auscultation in low risk pregnant women during labor
17001 پوستر اشرف قیاسی The effect of reflexology on duration of child birth: a systematic review and meta- analysis of clinical trials
17002 پوستر زهرا فردی آذر Genital and sexual function in women with the history of pelvic fracture
18002 پوستر نادر آقاخانی Survey the relationship of infertility-related stress with spiritual health in infertile women referred to Shahid Mottahari treatment and training hospital, Urmia, Iran
18003 پوستر لعیا شیرین زاده گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی تلیال تخمدان به سرویکس
18004 پوستر میترا احمد سلطانی بررسی کیس مورتالیته مادر به دلیل تجویز زعفران- جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در پزشکی مبتنی بر شواهد
18006 پوستر فاطمه سمیعی راد ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در بارداری جانشین (Surrogacy)
19001 پوستر فاطمه باکوئی Assessment health promoting behaviors in women of reproductive age and its relationship with social- demographic variables
19002 پوستر محمد امین مطهری The Effective Factors on the Women's Health and Quality of Life in Shiraz City
19003 پوستر مروارید ایرانی Religious Beliefs and Fertility Behavior among Reproductive Age Women of Mashhad, Iran, 2016
19008 پوستر کبری خاجوی شجاعی Attitude of pregnant women about the method of delivery
19009 پوستر مژگان فیروزبخت سرمایه اجتماعی و رفتارهای فرزند آوری در زنان شاغل
19010 پوستر نرگس رفیعی The role of Social support in depression and anxiety during Pregnancy
19016 پوستر عطیه جعفرزاده اصفهانی اثربخشی آموزش مسائل جنسی بر عملکرد خانواده زنان یائسه
19020 پوستر ناهید ملکی ساقونی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار ایران
20001 پوستر صدیقه رضایی چمنی Sexual Function in Women Referred to Health Centers of Guilan-Iran and its Predictors
20003 پوستر نضال آژ Assessing the impact of counseling on sexual dysfunction beliefs in postmenopausal women in rural areas in Iran
20004 پوستر سهیلا نظرپور The Impact of Sex Education and Kegel Exercises on Sexual Function among Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial
20005 پوستر سهیلا نظرپور Sexual Function in Diabetic Postmenopausal Women
20007 پوستر زهرا باجلان Sexual Function During Pregnancy in Iranian Women
20008 پوستر پریسا صمدی تبیین درک زوجین ایرانی از نقش جامعه پذیری جنسی در تمایل جنسی: یک مطالعه کیفی
20009 پوستر پریسا صمدی تبیین تجارب زنان و مردان متأهل ایرانی از مفهوم تمایل جنسی: یک مطالعه کیفی
20025 پوستر معصومه نیازی Evaluation of esterase and hemolysin activities of different Candida species isolated from vulvovaginitis cases in Lorestan Province, Iran
20028 پوستر خوشه خالقی نژاد "بررسی شیوع و عوامل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در زنان روستایی مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستایی شهرستان نیشابور در سال 96-1395"
20029 پوستر فرزانه ظاهری بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و روابط جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان و مردان متاهل ساکن شهر تهران، سال 1396
20032 پوستر زهرا کامیابی نیا ارتباط مذهب با عملکرد جنسی زنان سنین باروری
20037 پوستر صفیه جمالی Assessment Sexual Satisfaction and Self-Esteem and Stress in Iranian Women
20039 پوستر ناهید عارف حسینی بررسی وضعیت سلامت جنسی زنان میانسال مراجعه کننده به پایگاههای سلامت استان آذربایجان شرقی 96
20040 پوستر عطیه جعفرزاده اصفهانی اثربخشی آموزش مسائل جنسی بر رضایت جنسی زنان یائسه
20041 پوستر آزاده شهبازی نقش هنجارهای انتزاعی در ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور: مطالعه مداخله ای
20042 پوستر آزاده شهبازی تاثیر آموزش سلامت جنسی بر عملکرد جنسی زنان نابارور
20043 پوستر هاجر لطف اللهی Comparison of Sexual Satisfaction in Fertile and Infertile Women
20044 پوستر هاجر لطف اللهی Comparison of Sexual anxiety in Fertile and Infertile Women
20047 پوستر زهرا سوکی تاثیر رابطه با خانواده و دوستان در طرحواره نقش جنسیتی دانشجویان
20048 پوستر طاهره افتخار cosmeticgenital surgery and sexuality
50002 پوستر نیره اسعدی The effect of Saqez (Pistacia atlantica) ointment on the treatment of nipple fissure and nipple pain in breastfeeding women
50003 پوستر نیره اسعدی مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی در درمان شقاق و درد نوک پستان زنان شیرده
50008 پوستر صدیقه رضایی چمنی Awareness regarding sexually transmitted infections, HIV and HPV in reproductive-aged women
50012 پوستر نضال آژ مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه سنتی و مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام تمرینات کگل در زنان میانسال
50016 پوستر زینب خالدیان مقایسه تاثیر کنزیوتپینگ و گرمادرمانی موضعی بر بهبود علایم دیسمنوره اولیه
50019 پوستر افروز مردی Factors influencing the use of contraceptives through the lens of teenage women: A qualitative study in Iran
50022 پوستر نرگس صادقی Vitamin E and fish oil, separately or in combination, on treatment of primary dysmenorrhea: a double-blind, randomized clinical triala
50026 پوستر الناز حاجی رفیعی The correlation of maternal-fetal attachment and spiritual health with stress in pregnant women
50041 پوستر افسانه بختیاری Effects the physiological childbirth preparation classes on empowering pregnant women
50042 پوستر افسانه بختیاری Assessing the knowledge and health behaviors of married women about sexually transmitted diseases and its prevention methods
50046 پوستر زینب حاتمیان ارتباط بین CRP ، IL-6 مادر در سه ماهه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد
50050 پوستر شیدا کیانی The role of vitamin D in fertility health
50055 پوستر کافیه مومنی Individual-Social Forecasting Symptoms of Anxiety and Sleep Disorders in Postmenopausal Women in Langroud city
50061 پوستر فرزانه رحیمی بررسی تاثیر کلاس های آموزشی در دوران بارداری، بر سطح رضایت جنسی پس از زایمان در زنان نخست زا
50066 پوستر شهناز ترک زهرانی نقش حمایت مداوم مادر در طی لیبر و بروز افسردگی بعد از زایمان
50070 پوستر طاره مازوچی The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral follicle development isolated from vitrified ovary
50071 پوستر سمیه نیکخواه Effect of Boron supplementation on the severity and duration pain of primary dysmenorrhea in female students residing in University dormitories
50080 پوستر لیدا منتی "تعیین نیازهای سلامت جنسی در دوران بعد از زایمان در زنان نخست زا در شهرستان نیشابور سال 1395"
50082 پوستر مریم شکرپور مقایسه اثر افزودن دکسمدتومیدین و ترامادول به لیدوکائین 5 درصد در افزایش مدت بی دردي بعد از عمل به روش اسپاینال آنستزي در خانم هاي کاندید سزارین
50083 پوستر نادیه پاکاری بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در مراکز درمانی شهر بوشهر و ارتباط ان با عوامل دموگرافیک در سال 1396- 1397
50084 پوستر زیبا رئیسی دهکردی Effect willow bark on the amount of menstrual bleeding
50086 پوستر حمیرا مالکی بررسی تاثیر ماساژ شيرخوار بر رضایت مندی مادران بعد از زایمان
50090 پوستر فروزان شریفی پور A study of the effects of Childbirth Preparation Classes on pregnant women's stress and mental health
50092 پوستر زهرا صاحب الزمانی Assessing the level of umbilical cord blood interleukin-6in spontaneous and induced vaginal deliveries in relationship to neonatal outcomes
50093 پوستر محبوبه کفایی عطریان بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار یک سو کور
50097 پوستر مهین کیانی مسک بررسی مقایسه ای درصد موفقیت درمانی شیاف واژینال فیتوواژکس و قرص خوراکی مترونیدازول در زنان مبتال به واژینوز باکتریال
50098 پوستر علیرضا کمالی مقایسه فراوانی سزارین و میانگین فازهای زایمانی در زنان باردار کاندید زایمان بیدرد به روش اپیدورال با زنان بدون زایمان بی درد
50099 پوستر علیرضا کمالی بررسي اثر پروفيلاكسي زنجبيل و دكسمدتوميدین بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي در بيماران كانديد هيستركتومي شكمي
50102 پوستر زلیخا عسگرلو Qualitative study on the program of natural delivery in Iran, in the design of health system development, from the point of view of experts: strengths, weaknesses, viewpoints of experts, and strategies for improving performance
50103 پوستر ریحانه بهرامی ارتباط راهبردهای مقابله ای با استرس ادراک شده در زوجین دریافت کننده جنین
50105 پوستر بهاره افشار بررسی آگاهی، نگرش و شیوع استفاده از طب گیاهی در زنان باردار مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهرستان کاشان 1397
50106 پوستر بهاره افشار The Impact of Creation-Based Therapies on Different Mental Health Aspects in Clinical Trials in Iran: A Systematic Review
50107 پوستر هدیه ریاضی .The effect of self-care program based on the teach back method on the postpartum quality of life: An experimental study
50110 پوستر ناهید قنبرزاده بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا- اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی با و بدون مصرف مکمل زیره سبز
50117 پوستر سلیمه نظامیوند چگینی Effects of Magnesium Sulfate on Menstrual Blood Loss in Student with Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial
50118 پوستر سلیمه نظامیوند چگینی The effect of magnesium sulfate on severity of menstrual symptoms in dysmenorrheic college students: a randomized control trial
70003 پوستر فاطمه تارا Evaluation of Early and Late Complications of Amniocentesis in Ommolbanin Hospital in Mashhad , Iran during 2014-2016
 
 
 
کدمقالهنحوه ارائه براساس نظر کمیته علمینام و نام خانوادگیعنوان مقاله
1005 سخنرانی زهره لواسانی بررسی اثر لتروزول بیمان پاسخ دهنده ضعیف
1006 سخنرانی فاطمه فروزان فرد Comparison of myo-inositol and metformin on glycemic control, lipid profiles and gene expression related to insulin and lipid metabolism in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled clinical trial
1007 سخنرانی ونوس چگینی Low-dose hCG as trigger day and 35 hr later have different ovarian hyperstimulation syndrome occurrence in females undergoing In vitro fertilization: An RCT
1013 سخنرانی الهام عسکری Study on biomarker of ovarian reserve (Anti mullerian hormone) before and after management of ectopic pregnancy: comparing single dose of MTX regimen and surgical approach.
2003 سخنرانی زهرا طاولی Vaginoscopic resection of a symptomatic submucosal myoma in two virgin women without any injury at hymen.
2006 سخنرانی لیلی حفیظی Evaluation of intrauterine adhesion after hysteroscopic resection of uterine septum
3024 سخنرانی اکرم قهقایی نظام آبادی Rhabdomyosarcoma of the Cervix, Local Excision or Radical Surgery (Report of Two Cases and Review of the Literature)
3025 سخنرانی اکرم قهقایی نظام آبادی غربالگری در سرطان تخمدان
3026 سخنرانی زهرا واحدپورفرد بررسی یافته های کولپوسکوپیک ظاهر غیر طبیعی سرویکس در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان نقوی کاشان از شهریور1392 تا اسفند 1395
3031 سخنرانی ملیحه عرب Pitfalls and considerations of Laparoscopy in Endometrial Cancer
3033 سخنرانی سهیلا امینی مقدم Human chorionic gonadotrophin as an indicator of persistent gestational trophoblastic neoplasia
3035 سخنرانی مهری جعفری شبیری ارزش تشخیصی CA125 and CA72-4 در افتراق سرطان اپی تلیال تخمدان و اندو متریو مای تخمدان
7005 سخنرانی صفورا روح الامین The effectiveness of vasopressin injection technique on ovarian reserve in women with endometriomas
8004 سخنرانی فاطمه امیری
Impact of genital hygiene and sexual activity on urinary tract infection during pregnancy
8005 سخنرانی ترانه مهاجری postoprative voiding dysfunction and urodynamic
8006 سخنرانی مریم حاجی هاشمی پارگیهای مامایی پرینه
8007 سخنرانی ناهید رادنیا کاربرد بوتاکس در یوروگاینکولوژی
8008 سخنرانی طاهره فروغي فر رضایت جنسی و جراحی های اختلالات کف لگن در زنان
8012 سخنرانی نسیم شکوهی Uterine prolapsed in a pregnant woman: case report
8014 سخنرانی الناز آیتی Is there a role for urodynamic study in women with urinary incontinence?
8015 سخنرانی طاهره افتخار Voiding difficulties in the elderly
9021 سخنرانی فاطمه بهادری Comparison of the effect of methods of pre operative vaginal irrigation (cleansing) using povidone-iodine , normal saline and metronidazole gel on post-operative infection in pregnant women with gestational age greater than 37 weeks following non elective cesarean in Motahhari Hospital of Urmia
9028 سخنرانی آتوسا دبیری اسکویی بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیوتیک سه ماهه ی دوم و زایمان پره ترم
9032 سخنرانی تهمینه اعزازی بجنوردی how many pregnant women with preterm deliveries received antenatal steroids and how were neonatal complications in preterm babies who received or non-received antenatal steroids.
9035 سخنرانی فاطمه عباسعلیزاده بررسی علل و نتایج ترانسفوزیون های داخل رحمی انجام شده در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا تبریز
9036 سخنرانی  شمسی عباسعلیزاده گزارش موارد کاهش تعداد در حاملگی های چند قلویی reduction multifetal pregnancy و ختم انتخابیselective termination انجام شده و بررسی نتایج حاملگی و نوزادی آنها در بیمارستان الزهرای تبریز
12022 سخنرانی مریم مشفقی Prevention of preeclampsia with clexane in women with a prior history of hypertention or preeclampsia - an open-label randomised trial (pilot) study
12029 سخنرانی فاطمه بهادری Evaluation of the relationship between high risk second-trimester maternal screening, ultrasound findings and amniocentesis in the diagnosis of Smith-limloptysis syndrome (SLOS)
12036 سخنرانی پريوش جلوداريان بررسي ارتباط كمبود سطح ويتامين D با خطر سقط جنين
50010 سخنرانی اطهر راسخ جهرمی Comparing two treatment protocols on the prevention of recurrent  cervical uterine infections
70001 سخنرانی مریم خوشیده مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان کمتر و بیشتر از 40 هفته
70002 سخنرانی  ریحانه پیرجانی Teaching Professionalism to obstetries and gyneocology Residents:using Patient Lived Experiences
اپ موبایل