زمان ارائه مقالات پوستر

کدمقاله

نحوه ارائه براساس  نظر کمیته علمی

تاریخ ارائه مقالات پوستر

نام

عنوان

1002

پوستر

سه شنبه

97/7/17

لیلی نجفی

The correlation between antenatal and postnatal Umbilical coiling index and estimated fetal weight in gestational diabete mellitus 

1008

پوستر

سه شنبه

97/7/17

الهام ادیب مقدم

Compare the effect of flaxseed, evening primrose oil and Vitamin E on duration of periodic breast pain

1009

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مریم فرهمند

Polycystic ovary syndrome and sexual function among Iranian women

1010

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مریم  کرمعلی

The influences of probiotic and supplementation co-supplementation on mental health, hormonal and inflammatory parameters in women with polycystic ovary syndrome

1012

پوستر

سه شنبه

97/7/17

الهام عسکری

A Rare Case of Tubo-ovarian Abscess by enterococcus SPP, Following Intrauterine Insemination

1014

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مهبد ابراهیمی

The effects of follicular fluid and serum 25- hydroxy vitamin D( 25OH-D) levels on IVF/ ICSI cycles outcomes; a Prospective Cohort study

1015

پوستر

سه شنبه

97/7/17

هتاو  قاسمی تهرانی

Effects of dehydroepiandrosterone on in vitro fertilization (IVF) outcomes among women with advanced age of fertility and normal ovarian reserve

1016

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مرضیه زمانیان

Effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) on response of ovarian stimulation in IVF cycle in infertile women with diminished ovarian reserve: Before and after clinical trials

1018

پوستر

سه شنبه

97/7/17

عذرا الله ویسی

The role of Exercise  in treatment infertility  women with polycystic ovary syndrome

2007

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مهرناز ولدان

بررسی تاثیر دوزاژ مختلف میزوپروستول جهت  اماده سازی سرویکس قبل ازهیستروسکوپی

3003

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نگین رضاوند

بررسی ویژگی¬های سرطان‌های دستگاه تناسلی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طی سال¬های 95-1384

3004

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مهرانگیز زمانی

a rare case cof mature agressive teratoma of uterus

3011

پوستر

سه شنبه

97/7/17

دکترهلنا  عظیمی

یافته های اپیدمیولوژیک و عوامل خطر   بیماران مبتلا به کانسر آندومتر

3014

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نرگس زمانی

Utility of Pelvic MRI and Tumor Markers HE4 and CA125 to Predict Depth of Myometrial Invasion and Cervical Involvement in Endometrial Cancer

3015

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نرگس زمانی

Ovarian Metastasis in Endometriod Type Endometrial Cancer

3017

پوستر

سه شنبه

97/7/17

فریده کی پور

The  relation  between Inflammation and Endometrial carcinoma

3019

پوستر

سه شنبه

97/7/17

دینا ابادی باویل

بررسی حمایت اجتماعی در سرطان پستان در ایران: مطالعه مروری

3020

پوستر

سه شنبه

97/7/17

دینا ابادی باویل

Comparison of social relationships in girls with and without primary dysmenorrhea

3021

پوستر

سه شنبه

97/7/17

سمیه نیکخواه

Boron Compounds in the Breast Cancer: A Review Article

3022

پوستر

سه شنبه

97/7/17

زینب طالبی تماجانی

وضعیت غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان اچ آی وی مثبت مراجعه کننده به کلینیک رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

3023

پوستر

سه شنبه

97/7/17

زینب طالبی تماجانی

بررسی شیوع  سرطان  سرویکس در زنان مبتلا به اچ.ای.وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

3028

پوستر

سه شنبه

97/7/17

ناهید سرافراز

بررسي ارتباط خونريزي پس از يائسگي  با ديسپلازي سرويكس

3029

پوستر

سه شنبه

97/7/17

بهجت خرسندی

تأثیر آموزش مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی همراهان مبتلایان به سرطان پستان در پیشگیری از ابتلا به سرطان

3030

پوستر

سه شنبه

97/7/17

ملیحه حسن زاده مفرد

كارايي مقایسه ای اثربخشی ویتامینD  به همراه شیمی درمانی وشیمی درمانی به تنهایی در درمان شیمی درمانی پس از جراحی سرطان تخمدان

4002

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مهری جمیلیان

The influences of vitamin D and omega-3 co-supplementation on clinical, metabolic and genetic parameters in women with polycystic ovary syndrome

4005

پوستر

سه شنبه

97/7/17

اسری انصاری

Comparing the effects of palm pollen  with letrozole+ tamoxifen  on hormone levels  in infertile woman with  polycystic ovary syndrome

4008

پوستر

سه شنبه

97/7/17

خدیجه نصری

The effects of synbiotic supplementation on hormonal status, biomarkers of inflammation and oxidative stress in subjects with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial

4009

پوستر

سه شنبه

97/7/17

الهام اختری

 Herbal medicine from traditional Persian medicine point of view in management of polycystic ovarian syndrome (A narrative review)

5001

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نرجس حسن هیودی

ارتباط  ویروس پاپیلوما انسانی(HPV) با ناباروری مردان

5008

پوستر

سه شنبه

97/7/17

فاطمه سراجی

THE EFFECT OF PRPPOLIS ON THE QUALITY OF SPERM

7006

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نیره کلهر

بررسی روش‌‌های تصویربرداری برای تشخیص غیرتهاجمی آندومتریوز

7007

پوستر

سه شنبه

97/7/17

نیره کلهر

 بیومارکرهای خون برای تشخیص غیرتهاجمی آندومتریوز

8001

پوستر

سه شنبه

97/7/17

منوچهر  مجد

1.فیستول های وازیکوواژینال  2. غربالگری پره اکلامپسی

8003

پوستر

سه شنبه

97/7/17

ژنو مارتین

Systematic Study of the Effect of botulinum toxin in patients with refractory idiopathic detrusor overactivity During 2000-2018

8011

پوستر

سه شنبه

97/7/17

آزاده حیدرپور

skene's gland cyst excision: Case report

9004

پوستر

سه شنبه

97/7/17

محبوبه شیرازی

Pain Control of Medical Abortion with Misoprostol in the First  Trimester of Pregnancy

9013

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مژگان زنده دل

شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل 49-15 ساله مراجعه کننده به 62 مرکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران

9014

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مهتا  عباسی فشمی

مرور نظام مند بر ارتباط اختلالات تست های عملکردی تیرویید و دیابت بارداری

9016

پوستر

سه شنبه

97/7/17

بهناز سويزي

Heterotopic Cesarean Scar Pregnancy in a Non-assisted Fertility: A Case Report

9030

پوستر

سه شنبه

97/7/17

میترا افتخاری یزدی

Comparisonof UmbilicalArterialDopplerandMiddleCerebral ArterialDopplerAssessmentsof FetalWell-beinginMotherswith DiabetesMellitus: AProspectiveStudy

10001

پوستر

سه شنبه

97/7/17

هاجر ادیب راد

Comparison of pregnancy rate between fresh embryo transfers and frozen-thawed embryo transfers following ICSI treatment

11002

پوستر

سه شنبه

97/7/17

سمیه فلاح

Treatment of gestational diabetes mellitus with myo-inositol

11004

پوستر

سه شنبه

97/7/17

سیما نظرپور

Subclinical hypothyroidism in pregnancy and preterm delivery

11005

پوستر

سه شنبه 

97/7/17

حبیب حسینی

Investigating the effect of peer Group on Self-Care in pregnant women with Diabetes

11006

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مربم احمدی

بررسی ارزش تشخیصی میزان پروتئینوری 8 و 16 ساعته در مقایسه با میزان پروتئینوری 24 ساعته در زنان پره اکلامپتیک بستری

11008

پوستر

سه شنبه

97/7/17

منصوره صمیمی

The effect of zinc and vitamin E co-supplementation on metabolic status and its related gene expression in patients with gestational diabetes

11010

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مژگان زنده دل

شیوع باروری  ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران

11013

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مرضیه قاسمی

مقایسه اثر میزوپروستول رکتال قبل و بعد از عمل سزارین در میزان خونریزی پس از عمل

11014

پوستر

سه شنبه

97/7/17

مرضیه قاسمی

Comparing serum leptin levels between pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women

11016

پوستر

سه شنبه

97/7/17

ندا  هاشمی

Mesenteric Ischemia in Pregnant Woman: a case report

11017

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نفیسه  ثقفی

بررسی آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی بند ناف نوزادان ترم و پره ترم در بارداری های پر خطر متولد شده در زایشگاه بیمارستان قائم در سال ۹۵-۹۶ و مقایسه آن با آنالیز گازهای وریدی انجام شده در همان نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

11018

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

زهره خزاعی

سزارین مکرر عامل خطرساز برای جفت و جفت سرراهی

11019

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

زهره خزاعی

سپسیس عاملی خطرساز برای سلامت مادران

12002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سیما نظرپور

Assessment of risk factors for Positive thyroid peroxidase antibodies in pregnancy

12003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

زهرا باجلان

High-Risk Pregnancy and Developmental Delay

12007

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فاطمه  مختاری

The Effect of Multiple sclerosis on birth and postpartum

12008

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فاطمه حیدرپور

تکنولوژی کمک باروری و پیامدهای مادری، بارداری و نوزادی

12009

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فریبا صادقی

بررسی ارتباط بین زمان زایمان و بروز افسردگی بعد از زایمان در مراجعین به بیمارستان الزهرای رشت

12010

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

مریم  گرجی

گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر پولموناری هایپرتنشن

12012

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

زهرا فردی آذر

Maternal and Fetal Outcomes in Pregnant Women With Polyhydramnios Treated Based on Maternal and Fetal Distress and Preterm Delivery

12013

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

عزت السادات  حاج سید جوادی

Level of maternal triglycerides is a predictor of fetal macrosomia in non-obese pregnant women with gestational diabetes mellitus

12014

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فاطمه امیری

The Association between Prenatal state and trait Anxiety with Spontaneous Preterm Birth and Low Birth Weight

12018

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

راضیه رحمتی

 comparison  of the effect of two educational methods based on mobile and lecture on midwives' attitude in the management pre-eclampsia and eclampsia in 2017

12023

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

مریم مشفقی

The  predictive value of Anterior uterocervical angle measurement in cases  of cerclage failure

12025

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

شبنم وظیفه خواه

Changes in Fetal Circulation After Maternal Corticosteroid Administration: Systematic Review

12028

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فرحناز کشاورزی

بررسی سطح ویتامین D  در زنان مبتلا به دیابت بارداری و عواقب نوزادی آن

12030

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نسرین فرشباف قاسمی راسخ

تاثیر پیگیری و مراقبت ویژه مادارن باردار پرخطر و نقش آن در پیشگیری از مرگ و میر مادر استان آدربایجان شرقی در سال 96-95

12031

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

رزیتا فیروزنیا

بررسی نفش  شناسایی مادران باردار در هفته 10- 6 بارداری درپیش گیری از مرگ ومیر مادر  استان آذربایجان شرقی سال 1395-1396

12032

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نفیسه صاعدی

Successful management of complicated mirror syndrome: A case presentation

12033

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سیما ملکی

بررسی حاملگی های پرخطر

12034

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سیما ملکی

تاثیر حاملگی های پرخطر بر پیامدهای نوزادی

12035

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سروه  پرنگ

درمان پرولاپس ارگانهای لگنی در بارداری با پساری (گزارش مورد)

13003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

حمیده پاک نیت

The correlation of Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) and Human Chorionic Gonadotropin (HCG) with Preeclampsia: A Prospective Study in Iran

13004

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

ابوالقاسم کلایی دارابی

بررسی دقت آزمایش NIPT جهت ارزیابی آنیوپلوئیدی کروموزوم های جنسی جنین

14001

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سمیرا  رومینا

Analysis the studies of Mesenchymal Stem Cells IsolationDerived from Human Placenta  Tissue

14002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

ساره افراسی

Evolution of common mutations of TUBB8 in womens undergoing IVF

15003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

مریم  گرجی

 گزارش یک مورد تاثیر بالن بکری در کنترل خونریزی بعداز زایمان

15004

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

عزت السادات  حاج سید جوادی

Induction of Abortion in the First Trimester by Misoprostol or Misoprostol With Letrozole

15005

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

انیس الدوله نانکلی

Comparative study on the need for cesarean hysterectomy in women with anterior and posterior placenta Previa

15008

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فروزان شریفی پور

COMPARISON OF THE CITRUS ARANTIUM AND SALVIA OFFICINALIS AROMA IMPACTS ON POST CESAREAN ANXIETY

15009

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نسا محمدی

نقش کیفیت مراقبت ها در مدیریت اورژانس های مامایی

15010

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نسا محمدی

نقش تریاژ بندی بیماران در اورژانس های مامایی

16002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

دکترصدیقه  آیتی

Comparison of neonatal outcomes of permanent fetal heart rate monitoring with intermittent auscultation in low risk pregnant women during labor

17001

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

اشرف  قیاسی

The effect of reflexology on duration of child birth: a systematic review and meta- analysis of clinical trials

17002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

زهرا  فردی آذر

Genital and sexual function in women with the history of pelvic fracture

18002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نادر آقاخانی

Survey the relationship of infertility-related stress with spiritual health in infertile women referred to Shahid Mottahari treatment and training hospital, Urmia, Iran

18003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

دکترلعیا  شیرین زاده

گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی تلیال تخمدان به سرویکس

18004

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

میترا احمد سلطانی

بررسی کیس مورتالیته مادر به دلیل تجویز زعفران– جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در پزشکی مبتنی بر شواهد

18006

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فاطمه سمیعی راد

ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در  بارداری جانشین (Surrogacy)

19001

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

فاطمه باکوئی

Assessment health promoting behaviors in women of reproductive age and its relationship with social- demographic variables

19002

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

محمد امین مطهری

The Effective Factors on the Women’s Health and Quality of Life in Shiraz City

19003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

مروارید  ایرانی

Religious Beliefs and Fertility Behavior among Reproductive Age Women of Mashhad, Iran, 2016

19008

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

کبری خاجوی شجاعی

 Attitude of pregnant women about the method of delivery

19009

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

مژگان فیروزبخت

سرمایه اجتماعی و رفتارهای فرزند آوری در زنان شاغل

19010

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نرگس رفیعی

The role of Social support in depression and anxiety during Pregnancy

19016

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

عطیه جعفرزاده اصفهانی

اثربخشی آموزش مسائل جنسی بر عملکرد خانواده زنان یائسه

19020

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

ناهید ملکی ساقونی

سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار ایران

20001

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

صدیقه رضایی چمنی

Sexual Function in Women Referred to Health Centers of Guilan-Iran and its Predictors

20003

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

نضال آژ

Assessing the impact of counseling on sexual dysfunction beliefs in postmenopausal women in rural areas in Iran

20004

پوستر

چهار شنبه

97/7/18

سهیلا نظرپور

The Impact of Sex Education and Kegel Exercises on Sexual Function among Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial

20005

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

سهیلا نظرپور

Sexual Function in Diabetic Postmenopausal Women

20007

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زهرا باجلان

Sexual Function During Pregnancy in Iranian Women

20008

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

پریسا صمدی

تبیین درک زوجین ایرانی از نقش جامعه پذیری جنسی در تمایل جنسی: یک مطالعه کیفی

20009

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

پریسا صمدی

تبیین تجارب زنان و مردان متأهل ایرانی از مفهوم تمایل جنسی: یک مطالعه کیفی

20025

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

معصومه نیازی

Evaluation of esterase and hemolysin activities of different Candida species isolated from vulvovaginitis cases in Lorestan Province, Iran

20028

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

خوشه خالقی نژاد

"بررسی شیوع و عوامل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در زنان روستایی مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستایی شهرستان نیشابور در سال 96-1395"

20029

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

فرزانه ظاهری

بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و روابط جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان و مردان متاهل ساکن شهر تهران، سال 1396

20032

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زهرا کامیابی نیا

ارتباط مذهب با عملکرد جنسی زنان سنین باروری

20037

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

صفیه جمالی

Assessment Sexual Satisfaction and Self-Esteem and Stress in Iranian Women

20039

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

ناهید عارف حسینی

بررسی وضعیت سلامت جنسی زنان میانسال مراجعه کننده به پایگاههای سلامت  استان آذربایجان شرقی 96

20040

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

عطیه جعفرزاده اصفهانی

اثربخشی آموزش مسائل جنسی بر رضایت جنسی زنان یائسه

20041

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

آزاده شهبازی

نقش هنجارهای انتزاعی در ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور: مطالعه مداخله ای

20042

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

آزاده شهبازی

  تاثیر آموزش سلامت جنسی بر عملکرد جنسی زنان نابارور

20043

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

هاجر لطف اللهی

Comparison of Sexual Satisfaction in Fertile and Infertile Women

20044

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

هاجر لطف اللهی

Comparison of Sexual anxiety in Fertile and Infertile Women

20047

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زهرا  سوکی

تاثیر رابطه با خانواده و دوستان در  طرحواره نقش جنسیتی دانشجویان

20048

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

طاهره افتخار

cosmeticgenital surgery and sexuality

50002

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

نیره اسعدی

The effect of Saqez  (Pistacia atlantica) ointment on the treatment of nipple fissure and nipple pain in breastfeeding women

50003

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

نیره اسعدی

مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی در درمان شقاق و درد نوک پستان زنان شیرده

50008

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

صدیقه رضایی چمنی

Awareness regarding sexually transmitted infections, HIV and HPV in reproductive-aged women

50012

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

نضال آژ

مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه سنتی و مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام تمرینات کگل در زنان میانسال

50016

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زینب  خالدیان

مقایسه تاثیر کنزیوتپینگ و گرمادرمانی موضعی بر بهبود علایم دیسمنوره اولیه

50019

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

افروز مردی

Factors influencing the use of contraceptives through the lens of teenage women: A qualitative study in Iran

50022

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

نرگس صادقی

Vitamin E and fish oil, separately or in combination, on treatment of primary dysmenorrhea: a double-blind, randomized clinical triala

50026

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

الناز حاجی رفیعی

The correlation of maternal-fetal attachment and spiritual health with stress in pregnant women

50041

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

افسانه بختیاری

Effects the physiological childbirth preparation classes on empowering pregnant women

50042

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

افسانه بختیاری

Assessing the knowledge and health behaviors of married women about sexually transmitted diseases and its prevention methods

50046

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زینب حاتمیان

ارتباط بین CRP ، IL-6 مادر در سه ماهه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد

50050

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

شیدا کیانی

The role of vitamin D in fertility health

50055

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

کافیه  مومنی

Individual-Social Forecasting Symptoms of Anxiety and Sleep Disorders in Postmenopausal Women in Langroud city

50061

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

فرزانه رحیمی

بررسی تاثیر کلاس های آموزشی در دوران بارداری، بر سطح رضایت جنسی پس از زایمان در زنان نخست زا

50066

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

شهناز ترک زهرانی

نقش حمایت مداوم مادر در طی لیبر و بروز افسردگی بعد از زایمان

50070

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

طاهره  مازوچی

The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral follicle development isolated from vitrified ovary

50071

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

سمیه نیکخواه

Effect of Boron supplementation on the severity and duration pain of primary dysmenorrhea in female students residing in University dormitories

50080

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

لیدا منتی

"تعیین نیازهای سلامت جنسی در دوران بعد از زایمان در زنان نخست زا در شهرستان نیشابور سال 1395"

50082

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

مریم شکرپور

مقایسه اثر افزودن دکسمدتومیدین و ترامادول به لیدوکائین 5 درصد  در افزایش مدت بی دردي بعد از عمل به روش اسپاینال آنستزي در خانم هاي کاندید سزارین

50083

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

نادیه پاکاری

بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در مراکز درمانی شهر بوشهر و ارتباط ان با عوامل دموگرافیک در سال 1396- 1397

50084

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زیبا رئیسی دهکردی

Effect willow bark on the amount of menstrual bleeding

50086

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

حمیرا مالکی

بررسی تاثیر ماساژ شيرخوار بر  رضایت مندی مادران بعد از زایمان

50090

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

فروزان شریفی پور

A study of the effects of Childbirth Preparation Classes on pregnant women's stress and mental health

50092

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زهرا صاحب الزمانی

Assessing the level of umbilical cord blood interleukin-6in spontaneous and induced vaginal deliveries in relationship to neonatal outcomes

50093

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

محبوبه کفایی عطریان

بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیه- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار یک سو کور

50097

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

مهین کیانی مسک

بررسی مقایسه ای درصد موفقیت درمانی شیاف واژینال فیتوواژکس و قرص خوراکی مترونیدازول در زنان مبتال به واژینوز باکتریال

50098

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

علیرضا کمالی

مقایسه فراوانی سزارین و میانگین فازهای زایمانی در زنان باردار کاندید زایمان بیدرد به روش اپیدورال با زنان بدون زایمان بی درد

50099

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

علیرضا کمالی

بررسي اثر پروفيلاكسي زنجبيل و دكسمدتوميدین بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي در بيماران كانديد هيستركتومي شكمي

50102

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

زلیخا عسگرلو

Qualitative study on the program of natural delivery in Iran, in the design of health system development, from the point of view of experts: strengths, weaknesses, viewpoints of experts, and strategies for improving performance

50103

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

ریحانه  بهرامی

ارتباط راهبردهای مقابله ای  با استرس ادراک شده در زوجین دریافت کننده جنین

50105

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

بهاره افشار

بررسی آگاهی، نگرش و شیوع استفاده از طب گیاهی در زنان باردار مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهرستان کاشان 1397

50106

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

بهاره افشار

The Impact of Creation-Based Therapies on Different Mental Health Aspects in Clinical Trials in Iran: A Systematic Review

50107

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

هدیه ریاضی

.The effect of self-care program based on the teach back method on the postpartum quality of life: An experimental study

50110

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

ناهید قنبرزاده

بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا- اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی با و بدون مصرف مکمل زیره سبز

50117

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

سلیمه نظامیوند چگینی

Effects of Magnesium Sulfate on Menstrual Blood Loss in Student with Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial

50118

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

سلیمه نظامیوند چگینی

The effect of magnesium sulfate on severity of menstrual symptoms in dysmenorrheic college students: a randomized control trial

70003

پوستر

پنجشنبه

97/7/19

فاطمه تارا

Evaluation of Early and Late Complications of Amniocentesis in Ommolbanin Hospital in Mashhad , Iran during 2014-2016

اپ موبایل