راهنمای ارائه مقالات پوستر

1-لطفا با توجه به روز تعیین شده نسبت به نصب مقاله پوستر خود ( طبقه دوم مرکز همایشهای رازی ) اقدام و در پایان روز مقاله خود را جمع آوری نمایید ( کنگره مسئولیتی جهت حفظ مقالات جمع آوری نشده  نخواهد داشت  .(

2-جهت تهیه مقاله  پوستر خود لطفا"  از نمونه جدول راهنما  استفاده فرمایید.

3- صرفا"  ارائه کننده مقاله ، گواهی ارائه مقاله پوستر دریافت خواهد کرد و امکان صدور گواهینامه ارائه مقاله برای سایر همکاران میسر نمیباشد.

4- عدم ارائه مقاله در روز تعیین شده به معنای انصراف از دریافت گواهینامه می باشد.

 

اپ موبایل