جزییات برنامه سالن اصلی

سه شنبه 97/7/17 سالن اصلی - صبح

پریناتولوژی : PregnanciesComplicated

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه : دکتر عبدالرسول اکبریان،دکتر صدیقه برنا،دکتر الهیار جزایری،

دکتر اشرف السادات جمال،دکتر وجیهه مرصوصی

8:20-8:00

Cesarean Scar Pregnancy & Placenta Accreta

دکتر وجیهه مرصوصی

8:40-8:20

علل معمول و غیرمعمول PPH

دکتر الهیار جزایری

9:00-8:40

اندیکاسیونهای تجویز  هپارین در پیشگیری از عوارض نامطلوب بارداری

دکتر صدیقه برنا

9:20-9:00

آمبولی مایع آمینوتیک

دکتر امیرشمشیرساز

9:40-9:20

Atypical  Preeclampsia

دکتر الهیار جزایری

10:00-9:40

مدیریت حاملگی پس از 39 هفته

دکتر الهیار جزایری

10:30-10:00

استراحت و پذیرایی

 

Fetal Medicine

11:15-10:30

پانل :  آیا NIPT میتواند جایگزین سونوگرافی سه ماهه اول شود ؟

اعضا:

دکتر سولماز پیری،

دکتر صدیقه حنطوش‌زاده، دکترمسعود گرشاسبی

مسئول پانل :

دکتر لاله اسلامیان

هیئت رئیسه : دکتر شیرین نیرومنش، دکتر لاله اسلامیان، دکتر صدیقه حنطوش زاده،

دکتر فاطمه رحیمی شعرباف، دکتر حمیرا  وفایی

11:30-11:15

تکنیک های نسل جدید تعیین توالی (NGS)

دکتر علی رشیدی نژاد

11:45-11:30

تراتوژنها

دکتر صدیقه حنطوش زاده

12:00-11:45

سونوگرافی آنومالیها   ( 16  یا 18 هفته )

دکتر  حمیرا  وفایی

12:15-12:00

بررسی آنومالیهای  دیررس

دکتر سولماز پیری

12:35-12:15

Fetal Echo Cardiography

دکتر احسان  آقایی

13:00-12:35

Fetal Intervention

دکتر  علیرضا شمشیرساز

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

 

سه شنبه 97/7/17 سالن اصلی - بعدازظهر

پریناتولوژی  :  High Risk Pregnancies

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه :  دکتر مریم افراخته، دکتر سیمین تقوی ، دکتر صغری خضردوست،

دکتر ثریا صالح گرگر ،دکتر مریم کاشانیان

14:20-14:00

مامایی از دیدگاه قانون

دکتر مرضیه  وحیددستجردی

14:40-14:20

مدیریت فشارخون مزمن

دکتر صغری خضردوست

15:00-14:40

مدیریت حاملگی در چندقلو

دکتر فاطمه رحیمی شعرباف

15:20-15:00

ختم حاملگی در جنین IUGR

دکتر فهیمه قطبی زاده

15:40-15:20

مدیریت دیابت در بارداری

دکتر مریم نورزاده

16:00-15:40

گایدلاین جدید Sepsis  دربارداری

دکتر امیر شمشیرساز

16:30-16:00

استراحت و پذیرایی

18:00-16:30

پانل :  زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب

اعضای پانل : دکتر پریچهر پورانصاری، دکتر ریحانه پیرجانی،  دکتر مریم ربیعی، دکترمحبوبه  شیرازی،
دکتر فاطمه گلشاهی، 
دکتر مریم مشفقی

مسئول پانل :

دکتر اشرف السادات جمال

 

سوالات مورد بحث :

1- نقش سابقه زایمان  PTL

2- نقش پروژسترون در PTL

3- نقش  سرکلاژ در PTL

4- نقش Pessary  در PTL

 

5- نقش مارکرهای بیوشیمایی در  PTL

6- نقش توکولیتیکها در  PTL

7- نقش استروئید در  PTL

8- نقش سولفات منیزیم در   نوروپروتکشن    PTL

9- نقش آنتی بیوتیک ها در  PTL

10- طول سرویکس در دوقلوها

11-  PROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه 97/7/18 سالن اصلی - صبح

آنکولوژی

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه :   دکتر نادره  بهتاش ، دکتر منیژه سیاح ملی،  دکتر زهرا صراف،  

دکتر قدسیه علوی، دکتر فاطمه قائم مقامی

8:20-8:00

تازه های غربالگری کانسر سرویکس

دکتر فریبا یارندی

8:40-8:20

سیتولوژی سرویکال  و / یاHR HPV   مثبت کولپوسکوپی و مدیریت بالینی بیمار

دکتر  منیژه سیاح ملی

9:00-8:40

AVM malformation در گزارشات تصویربرداری در زنان علامت دار و بی علامت

دکتر مریم رحمانی

9:20-9:00

چالش های مواجهه با توده های تخمدانی

در زنان حامله

دکتر فاطمه قائم مقامی

10:00-9:20

Immunotherapy in Gynecologic cancer :

Is it a hype ?

دکترپرویز هنجنی

10:15-10:00

ضخامت اندومتر در روش های مختلف تصویر برداری چه اهمیت تشخیصی دارد؟

دکتر زهره  یوسفی

10:30-10:15

درمان مدیکال کانسر آندومتر تا چه زمان می تواند ادامه پیدا کند؟

دکترستاره  اخوان

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی-نمایش پوستر

هیئت رئیسه : دکترهاله آیت الهی-دکترپروین مصطفی قره باغی-دکتر تقی رازی-

دکتر نیلی مهرداد د کتر قربانعلی امیری

11:15-11:00

Fertility sparing surgery در تومورهای پرخطر تخمدان

دکتر مژگان کریمی زارچی

11:30-11:15

ادارهLow risk GTN

دکتر  مریم حسینی

11:45-11:30

جایگاه2nd curettage  درGTD

دکتر فیروزه سادات هاشمی

 

 

13:00-11:45

پانل: چه زمان، چرا و چگونه باید بررسی ژنیتیکی در کانسرهای تخمدان-

پستان انجام داد؟

اعضای پانل: دکترنرگس ایزدی،

دکتر رامش  عمرانی پور،  

دکتر طاهره اشرف گنجویی،  

دکتر کیوان مجیدزاده،

دکتر فرح فرزانه

مسئول پانل :

دکتراعظم السادات موسوی

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

چهار شنبه 97/7/18 سالن اصلی - بعدازظهر

پریناتولوژی :   Medical disorders in Pregnancy

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه :   دکتر فاطمه بهادری ، دکتر محبوبه شیرازی، دکتر فاطمه عباسعلیزاده،  

دکتر فهیمه قطبی زاده، دکتر مریم مشفقی

14:20-14:00

بیماریهای ریوی در بارداری

دکتر کیوان گوهری مقدم

14:40-14:20

ترومبوسیتوپنی در بارداری

دکتر سیداسداله موسوی

15:00-14:40

بیماریهای کلیه در بارداری

دکتر منیرالسادات حاکمی

15:20-15:00

 بیماریهای قلبی در بارداری

دکتر نیلوفر سمیعی

15:40-15:20

لوپوس و APS  در بارداری

دکتر سیده طاهره فائزی

16:00-15:40

استراحت و پذیرایی

پریناتولوژی :   Medical disorders in Pregnancy

هیئت رئیسه :  دکتر فاطمه تارا ، دکتر الهه زارعان، دکتر رضیه السادات طباطبایی،

دکتر الهه مصداقی نیا، دکتر معصومه میرزامرادی

16:20-16:00

بیماریهای کبد و  بارداری

دکتر مرتضی خطیبیان

16:40-16:20

IBD در بارداری

دکتر  همایون واحدی

17:00-16:40

بیماریهای تیروئید در بارداری

دکتر محسن خوش نیت

17:20-17:00

Seizure disorders  دربارداری

دکتر داود فتحی

17:40-17:20

درد شکمی در بارداری با علل غیرحاملگی

دکتر شیرزاد نصیری

18:00-17:40

سیکل سل آنمی در بارداری و معضلات آن

دکتر مینو رجایی

 

پنج شنبه 97/7/19 – سالن اصلی - صبح

نازایی

ساعت

عنوان

سخنران

هیتئت رئیسه :   دکتراشرف آل یاسین، دکترعباس افلاطونیان،  دکترفیروزه اکبری،

دکتر مریم پوررضا، دکترفاطمه رمضان زاده

8:15-8:00

نارسایی تخمدان

دکتر بتولحسین رشیدی

8:30-8:15

هیستروسکوپی در نازایی

دکتر لیلی صفدریان

8:45-8:30

مسائل مربوط به اهدا

دکترمهناز اشرفی

9:00-8:45

مکملها در ناباروری

دکتر محمدعلی کریم زاده

9:15-9:00

تحریک تخمک گذاری

دکترعباس افلاطونیان

9:30-9:15

میوم در ناباروری

دکتر محمدابراهیم پارسانژاد

9:45-9:30

باروری در بیماریهای عفونی

دکترمحبوبه حاج عبدالباقی

10:15-9:45

How the Oocyte handel Sperm

dr.Moncef Benkhalifa

10:30-10:15

پرسش و پاسخ

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

12:00-11:00

پانل PCO

اعضای پانل :  دکترمهبد  ابراهیمی، دکتر مینا جعفرآبادی،دکتر صدیقه حسینی موسی، دکتر ژیلا عابدی اصل، دکتر لعیا فرزدی، دکترفاطمه  کیخا

مسئول پانل :

دکتر مرضیه آقا حسینی

13:00-12:00

پانل :  حفظ باروری

اعضا پانل :  دکتر سهیلا امینی مقدم،

 دکتر مریم حسینی، دکتر زهرا حیدر،

دکتر فرح فرزانه، دکتر فاطمه قلمبر،  

دکتر آتوسا مهدوی، دکتر محمد واعظی

   Prof. Fatima Husain

دکتر فیروزه اکبری

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

       

 

 پنج شنبه 97/7/19  سالن اصلی  بعدازظهر

پریناتولوژی  Fetal Infections

ساعت

عنوان

سخنران

15:20-14:00

پانل :  بیماریهای عفونی در بارداری

اعضا پانل :  دکتر شیرین افهمی،

دکتر صدیقه برنا، دکتر محبوبه حاج عبدالباقی، دکتر مهرناز رسولی نژاد، دکتر ندا علیجانی ، دکتر نگین اسمعیل پور بزاز                      

گرداننده :

 دکتر مینو محرز

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه :  دکتر لاله اسلامیان ، دکتر سولماز پیری ، دکتر علیرضا شمشیرساز ،   دکتر وجیهه مرصوصی ،  دکتر حمیرا وفایی

این تصویر چه ناهنجاری جنینی است؟

What is this image ?

16:10-16:00

Image  1

دکتر ساناز موسوی

16:20-16:10

Image  2

دکتر شهره وثوق

16:40-16:20

Image  3

دکتر زهرا رحمانی

16:50-16:40

Image  4

دکتر زهرا  سلیمانی

17:00-16:50

Image  5

دکتر مریم چمنی

17:10-17:00

Image  6

دکتر شهرزاد هاشمی

17:20-17:10

Image  7

دکتر شهره علی محمدی

17:40-17:20

Image  8

دکتر خدیجه نصری

17:50-17:40

Image  9

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

18:00-17:50

Image  10

دکتر بهرخ صاحبدل

 

جمعه 97/7/20 – سالن اصلی

یوروگاینکولوژی - لاپاراسکوپی

 

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه :   دکترطاهره افتخار، دکتر فرناز الماس گنج ،  دکتر مریم پوررضا ،

دکتر زینت قنبری

8:30-8:00

IMAGING IN PELVIC FLOOR

دکتر آروین آرین

9:00-8:30

برخورد با ترومای پرینه در مامایی

دکتر مریم حاجی هاشمی

9:30-9:00

(Fistula ) ژنیتال

دکتر فرناز الماس گنج 

10:00-9:30

پروتکلهای درمانی و جراحی  یوروگاینکولوژی

دکترزینت قنبری

10:30-10:00

اختلالات ادراری در سالمندان

دکترطاهره افتخار

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه  :  دکتر حسین آصف جاه،  دکتر سعید البرزی ، دکتر ریحانه حسینی، دکتر شاهین خزعلی، دکتر زهرا عسگری

11:20-11:00

آناتومی لاپاراسکوپی

دکتر ریحانه حسینی

11:40-11:20

جراحی لاپاراسکوپی  آنومالی رحم

دکتر سعید البرزی

12:00-11:40

لاپاراسکوپی + آندومتریوزیس

دکتر شاهین خزعلی

12:20-12:00

لاپاراسکوپی در آنکولوژی زنان

دکتر راضیه هاشمی

 

12:40-12:20

عوارض در لاپاراسکوپی زنان

دکتر حسین آصف جاه

13:00-12:40

جمع بندی مطالب ( Moderator  )

دکتر زهرا عسگری

 

 
اپ موبایل