جزییات برنامه سالن سوم

سه شنبه 97/7/17 سالن شماره  سه

ساعت

عنوان

سخنران

15:30-14:00

سمپوزیوم:     Endometriosis 

( آتی فارمد )

اعضا:  دکترمحمد ابراهیم پارسانژاد،

دکتر نزهت  موسوی فر، دکتر لعیا فرزدی،

دکتر ساغر صالحپور

دکتر اشرف معینی

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

 

هیئت رئیسه :  دکتر سهیلا عارفی، دکتر  آیدا نجفیان، دکتر صدیقه حسینی موسی

16:10-16:00

Is the ovarian reserve influenced by vitamin D deficiency in an infertile Iranian population?

دکتر سهیلا عارفی

16:20-16:10

بررسی اثر لتروزول بیمان پاسخ دهنده ضعیف

دکترزهره لواسانی

16:30-16:20

Comparison of myo-inositol and metformin on glycemic control, lipid profiles and gene expression related to insulin and lipid metabolism in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled clinical trial

دکتر فاطمه فروزان فرد

16:40-16:30

Low-dose hCG as trigger day and 35 hr later have different ovarian hyperstimulation syndrome occurrence in females undergoing In vitro fertilization: An RCT

دکتر ونوس  چگینی

16:50-16:40

Study on biomarker of ovarian reserve (Anti mullerian hormone) before and after management of ectopic pregnancy: comparing single dose of MTX regimen and surgical approach.

دکتر الهام عسکری

17:00-16:50

Vaginoscopic resection of a symptomatic submucosal  myoma  in two virgin women without any injury at hymen.

دکتر زهرا طاولی

17:10-17:00

Evaluation of intrauterine adhesion after hysteroscopic resection of uterine septum

دکتر لیلی حفیظی

17:20-17:10

Comparing two treatment protocols on the prevention of recurrent  cervical uterine infections

دکتر اطهر راسخ جهرمی

17:30-17:20

پاسخ به سوالات

 

  

چهار شنبه 97/7/18 سالن شماره سه  - صبح

ساعت

عنوان

سخنران

10:30-8:00

Work Shop:

 PPH

دکتر امیرشمشیرساز

دکترعلیرضا شمشیرساز

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

13:00-11:00

Work Shop:

 Ultrasound in Obstetrics

Ultrasound Semiology of Morbidly Adherent Placenta

A Comprehensive Approach to First Trimester Echocardiography

    از ساعت 14  الی 16 در سالن شماره 4   انجام خواهد شد) LIVE DEMO)

Prof.Karim  Kalache

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

  

چهار شنبه 97/7/18 سالن شماره سه  - بعدازظهر

ساعت

عنوان

سخنران

15:30-14:00

سمپوزیوم :    Cosmetic Genital Surgery (مهرآشکار گستر )

اعضا :  Dr.Eugeny Leshunov ،

دکتر لیلا خلیلی ، دکتر شهناز شایانفر

- کاربرد لیزر زولیت در درمان بیماریهای زنان

(  Dr.Evgeny Leshunov)

- تفاوت عملکرد لیزر CO2 و Er:YAG (ژولیت ) در جوانسازی و درمان بیماریهای زنان        ( دکتر لیلا خلیلی )

- گزارش از تاثیرات و نتایح لیزر ژولیت در بیماران ایران ( دکتر شهناز شایانفر ) 

- تزریق چربی در ناحیه ژنیتال با تکنیک

Body-Jet eco  (دکتر لیلا خلیلی )

 

Dr.Eugeny Leshunov

دکتر لیلا خلیلی

دکتر شهناز شایانفر

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

 

هیئت رئیسه :  دکتر اکرم قهقایی، دکتر سهیلا امینی مقدم،

دکتر مهری جعفری شبیری

16:10-16:00

Rhabdomyosarcoma of the Cervix, Local Excision or Radical Surgery (Report of Two Cases and Review of the Literature)

دکتر اکرم قهقایی

16:20-16:10

The effectiveness of vasopressin injection technique on ovarian reserve in women with endometriomas

دکتر صفورا روح الامین

16:30-16:20

بررسی یافته های کولپوسکوپیک  ظاهر غیر طبیعی سرویکس در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان نقوی کاشان از شهریور1392 تا اسفند 1395

دکتر زهرا واحدپورفرد

16:40-16:30

Pitfalls and considerations of Laparoscopy in Endometrial Cancer

 

دکتر ملیحه عرب

16:50-16:40

Human chorionic gonadotrophin as an indicator of persistent gestational trophoblastic neoplasia

دکتر سهیلا امینی مقدم

17:00-16:50

ارزش تشخیصی CA125 and CA72-4 در افتراق سرطان اپی تلیال تخمدان و اندو متریو مای تخمدان

دکتر مهری جعفری شبیری

 

غربالگری در سرطان تخمدان

دکتر اکرم قهقایی

17:30-17:10

پاسخ به سوالات

 

   

پنح شنبه 97/7/19 سالن شماره  سه  - صبح

ساعت

عنوان

سخنران

هیئت رئیسه :  دکتر اشرف جمال، دکتر سروش راد، دکتر امیر شمشیرساز

Critical Care in Pregnancy

9:00-8:00

برخورد با بیمار باردار هیپوکسیک

دکتر صلاح الدین محمودی آذر

9:30-9:00

مراقبت از بیمار فشار خونی در ICU

دکتر امیر شمشیرساز

10:30-9:30

عوارض غیرشایع ولی کشنده مادر

(  HUS/ , TTP, AFLPHELLP )

دکتر سروش راد

دکتر امیر شمشیرساز

 دکتر علیرضا شمشیرساز

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

13:00-11:00

سمپوزیوم :  مروری بر Contingent NIPT بعنوان پروتکل غربالگری دوران پریناتال

(پرتو تشخیص مهسا )

- کلیات تست NIPT

- بررسی پروتکل Contingent NIPT

- گزارشی از موارد انجام شده  در مورد قدرت تشخیص موارد مثبت کاذب

دکتر موید محسنی

دکتر سارنگ یونسی

دکتر شهرام سواد

دکتر پریچهر  پورانصاری

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

 

پنج شنبه 97/7/19 سالن شماره سه  - بعدازظهر

ساعت

عنوان

سخنران

15:30-14:00

سمپوزیوم  HPV   و واکسیناسیون ( بهستان دارو )

پاسخ به بحثهای اخیر HPV و ایمنی واکسن گارداسیل

اعضا:  دکتر نادره بهتاش، دکتر ملیحه حسن زاده،

 دکتر اعظم السادات موسوی

دکتر فرح فرزانه

 

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه : دکتر فروزان میلانی، دکتر کبری شجاعی، دکتر سیما  گیتی

16:10-16:00

Comparison of  the effect of methods of pre operative vaginal irrigation (cleansing) using povidone–iodine , normal saline and metronidazole gel on  post-operative  infection in pregnant women with gestational age greater than 37weeks  following non elective cesarean in Motahhari Hospital of Urmia

دکتر فاطمه بهادری

16:20-16:10

بررسی ارتباط میزان آلفافتوپروتئین،  آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع آمنیوتیک سه ماهه ی دوم و زایمان پره ترم

دکتر آتوسا دبیری اسکویی

16:30-16:20

how many pregnant women with preterm deliveries receivezd antenatal steroids and how were neonatal complications in preterm babies who received or non-received antenatal steroids.

دکتر تهمینه اعزازی بجنوردی

16:40-16:30

بررسی علل و نتایج ترانسفوزیون های داخل رحمی انجام شده در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا تبریز

دکتر فاطمه عباسعلیزاده

16:50-16:40

گزارش موارد کاهش تعداد در حاملگی های چند قلویی reduction multifetal pregnancy و ختم انتخابیselective termination  انجام شده  و بررسی نتایج حاملگی و نوزادی آنها در بیمارستان

الزهرای تبریز

دکتر شمسی  عباسعلیزاده

17:00-16:50

Teaching Professionalism to obstetries and gyneocology Residents:using Patient Lived Experiences

دکترریحانه پیرجانی

17:10-17:00

مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان کمترو بیشتر از40 هفته

دکتر مریم خوشیده

17:20-17:10

Prevention of preeclampsia  with  clexane in women with a prior history  of hypertention or preeclampsia  – an open-label randomised trial (pilot) study

دکتر مریم مشفقی

17:30-17:20

Evaluation of the relationship between high risk second-trimester maternal screening, ultrasound findings and amniocentesis in the diagnosis of Smith-limloptysis syndrome (SLOS0

دکتر فاطمه بهادری

17:40-17:30

بررسي ارتباط كمبود سطح ويتامين D با خطر سقط جنين

دکتر پريوش جلوداريان

18:00-17:40

پاسخ به سوالات

 

 

جمعه  97/7/20 سالن شماره سه  - صبح 

ساعت

عنوان

سخنران

تازه های پریناتولوژی :

هیئت رئیسه :  دکتر پریچهر پورانصاری، دکتر میترا  افتخاریزدی، دکتر مریم کسرائیان

8:20-8:00

برخورد  با بیماریهای متابولیک نوزاد

دکتر فرزانه عباسی

8:40-8:20

غربالگری در پراکلامپسی و اندیکاسیونهای افزایش دوز آسپرین

دکتر مهسا ناعمی

9:00-8:40

نقش پاتولوژی جفت در پریناتولوژی

دکتر زینب پهلوان

10:30-9:00

پانل :  با این سناریوی پریناتولوژی چه کنیم؟

اعضا: دکتر رضیه سادات طباطبایی، دکتر شهلا نصرالهی، دکتر آتوسا دبیری،  دکتر شکوه السادات ابوترابی،

دکتر بتول تیموری

مسئول پانل :         دکتر فاطمه تارا

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

13:00-11:00

Panel :  Asphyxia and Fetal Monitoring

اعضای پانل :  دکتر سهیلا اکبری،  دکتر الهه زارعان،  دکتر محمدرضا زرکش، دکتر مرضیه طالبیان،

دکتر بهناز مولایی، دکتر ندا هاشمی

 

مسئول پانل :         دکتر ریحانه پیرجانی

 

 

 
اپ موبایل