جزییات برنامه سالن چهارم

سه شنبه 97/7/17 سالن شماره چهار

ساعت

عنوان

سخنران

13:00-11:00

سمپوزیوم ( آزمایشگاه مندل )   :

نسل جدید تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد

Trophoblast Retrieval and Isolation from Cervix) ) TRIC

- تشخیص قبل از تولد

- انواع روشهای تهاجمی

- انواع روشهای غیرتهاجمی

- معرفی روش TRIC

- مقایسه با NIPT بر پایه Cell Free DNA

- چالش‌های پیش رو در خصوص روشه‌های نوین غربالگری غیرتهاجمی

 

دکتر علی آهنی

دکتر ناصر سلسبیلی

دکتر مریم کاشانیان

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

15:30-14:00

سمپوزیوم ( شرکت سانوفی ) :

نقش منیزیوم در سلامت و روان بانوان

Potential Roles for Magnesium in women Health and Routine Gynecological Practice

 

دکتر مریم کاشانیان

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

 

18:00-16:00

 

  

چهار شنبه 97/7/18 سالن شماره چهار - صبح

ساعت

عنوان

سخنران

10:30-8:00

سمپوزیوم (آزمایشگاه مندل) :

PGS , PGD, implantation windowو نقش آن در افزایش موفقیت IVF

- تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (( PGD کاربرد، اندیکاسیونها و انواع روشهای آزمایشگاهی

- غربالگری ژنتیکی قب از لانه گزینی ( PGS) ، کاربرد، اندیکاسیونها و انواع روشهای آزمایشگاهی

- تاثیر بررسی   implantation window

در افزایش نرخ موقعیت IVF

دکتر علی آهنی

دکتر ناصر سلسبیلی

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

13:00-11:00

سمپوزیوم ( آوین اکسون ):

معرفی روش اتوماتیک و غیرتهاجمی برای تشخیص موقعیت دقیق سرجنین در حین پیشرفت زایمان به روش سونوگرافی

- معرفی چشم اندازها و فناوری های جدید در زایشگاهها ( مهندس محمد امینی )

- معرفی ISUOG Practice Guidelines ; Intrapartum Ultrasound

(دکتر حنطوش زده )

- انتقال تجربیات سونوگرافی در لیبر در بیمارسنان امام خمینی ( ره ) –

دکتر خضردوست

- انجام کارعملی با دستگاه سونوگرافی بر روی مولاژ لگن مادر ( دکتر مریم میرپور )

دکتر صدیقه حنطوش زاده

دکتر صغری خضردوست

دکتر مریم میرپور

مهندس محمد محمدامینی

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

 

چهار شنبه 97/7/18 سالن شماره چهار - بعدازظهر

ساعت

عنوان

سخنران

16:00-14:00

Ultrasound in Obstetrics

(LIVE DEMO)

Prof.Karim Kalache

 

پنج شنبه 97/7/19 سالن شماره چهار - صبح

ساعت

عنوان

سخنران

10:30-8:00

سمپوزیوم ( آتی فارمد ) :

Differentiation between OCPs

اعضا :   دکتر مینو یغمایی، دکتر فاطمه فروزان فر،

دکتر عاطفه مریدی

مسئول سمپوزیوم :       دکتر زهرا حیدر

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

 

13:00-11:00

سمپوزیوم ( امید دارو سلامت ) :

Sigma-Tau Clinical research in Infertility Medicine

- Can bioactive nutrients modulate ovulation and ovum quality in poor responder patients in ART?

 

- Proxeed Women clinical evidence & future plan

 

 

 

- Efficacy of Carnitines in ART

 

 

- Proxeed Plus clinical evidence & future plan

 

 

- دکتر ربابه طاهری پناه

 

Prof. Moncef -

BenKhalifa

 

- دکتر امید پویان

 

- Prof. Gian Maria Bussetto

 

14:00-13:00

نماز و ناهار

 

 

پنج شنبه 97/7/19 سالن شماره چهار - بعدازظهر

ساعت

عنوان

سخنران

15:30-14:00

سمپوزیوم ( آزمایشگاه دنا) :  

NIPT

- آیا NIPTنیاز به سونوگرافی در سه ماهه اول را برطرف می کند؟

- گزارش کامل انجام 50000 تست NIPT  در ایران

 

مسئول سمپوزیوم :

دکتر مسعود گرشاسبی

دکتر صدیقه حنطوش زاده

دکتر سولماز پیری

 

16:00-15:30

استراحت و پذیرایی

 

اپ موبایل