جزییات برنامه پریناتولوژی

اولین کنگره مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( زنان و مامایی )

20 خرداد الی 18 تیرماه   1400

The First Virtual Congress of Tehran University of Medical Sciences

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : غربالگری ، پیش بینی و پیشگیری از عوارض بارداری

تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد

ساعت :  12:15 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر اشرف جمال

1- اسفیکسی Antenatal

دکتر حمیرا وفایی

9:25 – 9:00

2- اسفیکسی Intrapartum

دکتر ریحانه پیرجانی

9:50 - 9:25

3- پیش بینی و پیشگیری پراکلامپسی

دکترپریچهر پورانصاری

10:15 - 9:50

4- پیش بینی زایمان زودرس

دکتر صدیقه برنا

10:40 - 10:15

5- اسکرینیگ دیابت و کاربرد قرصهای خوراکی

دکتر شیرین نیرومنش

11:05 - 10:40

6- غربالگری آنوپلوئیدی ها

دکتر مریم نورزاده

11:30 - 11:05

7- معرفی داروهای ایمونورو(آنتی دی ایمونوگلبولین) و ایمونواچ بی اس 180 واحد و اندیکاسیون های آنها

دکترپریچهر پورانصاری

11:30-11:45

8-  پرسش و پاسخ 

د

11:45-12:00

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : مدیریت حاملگی های عارضه دار ( 1 )

تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر لاله اسلامیان

1- حاملگی در محل اسکار سزارین قبلی

دکتر وجیهه مرصوصی

16:20 – 16:00

2- مدیریت زایمان زودرس

دکتر صغری خظردوست

16:40 – 16:20

3- مدیریت PPROM

دکتر محبوبه شیرازی

17:00 – 16:40

4- مدیریت حاملگی دوقلویی مبتلا به TTTS

دکتر لاله اسلامیان

17:20 – 17:00

5- مدیریت حاملگی دوقلوSelective IUGR

دکتر فاطمه رحیمی شعرباف

17:40 – 17:20

6- مدیریت حاملگی با ترومبوفیلی

دکتر مهسا ناعمی

18:00 – 17:40

7- نقش پساری در زایمان زودرس

دکتر صدیقه حنطوش زاده

18:20 – 18:00

8- پرسش و پاسخ

 

19:00 – 18:20

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : مراقبت پره ناتال در حاملگی های پرخطر

تاریخ : جمعه 21 خرداد

ساعت :   12:00 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر اشرف جمال

1- مراقبت در حاملگی های ART

دکتر اشرف السادات جمال

9:25 – 9:00

2- مراقبت حاملگی در بیماریهای مادرزادی قلب

دکتر سیمین تقوی

9:50 - 9:25

3- کاردیومیوپاتی پری پارتوم

دکتر رضیه السادات طباطبایی

10:15 - 9:50

4- عوارض کشنده مادر TTP/HUS,AFLP

دکتر ثریا صالح گرگر

10:40 - 10:15

5-   مراقبت حاملگی پس از Bariatric Surgery

دکتر آمنه عبیری

11:05 - 10:40

6- مراقبت حاملگی در چاقی مربید و نقش مکملها در بارداری

دکتر مریم کاشانیان

11:40 - 11:05

7- پرسش و پاسخ

 

12:00 - 11:40

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : تشخیصهای قبل از تولد

تاریخ : جمعه 21 خرداد

ساعت :   19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر وجیهه مرصوصی

1- کاربرد روشهای نوین ژنتیکی

دکتر علی رشیدی نژاد

16:20 – 16:00

2- مارکرهای سونوگرافی آنوپلوئیدی سه ماهه دوم

دکتر سولماز پیری

16:40 – 16:20

3- TORCH

دکتر فاطمه گلشاهی

17:00 – 16:40

4- Fetal Echo (1)

دکتر آویده   نژاد- انگلستان

17:20 – 17:00

5-   Fetal Echo (2 )

دکتر   آویده نژاد- انگلستان

17:40 – 17:20

6- تراتوژن ها در حاملگی

دکتر   ندا هاشمی

18:00 – 17:40

7- PTL.PPROM

Dr. Tanja Nikolova

18:20 – 18:00

8-   پرسش و پاسخ

 

19:00 – 18:20

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : بیماریهای عفونی در بارداری

تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر شمشیرساز

دکترلاله اسلامیان

1- تریاژ Covid- 19 در حاملگی

دکتر فهیمه قطبی زاده

16:20 – 16:00

2-   عوارض نامطلوب حاملگی در Covid- 19

دکتر صدیقه حنطوش زاده

16:40 – 16:20

3- درمان Covid- 19 در حاملگی

دکتر شیرین افهمی

17:00 – 16:40

4- چرا ناهنجاریهای قلبی مادرزادی جنین در سونوگرافی میس میشوند

Dr.Cihat Sen ( ترکیه)

17:30 – 17:00

5- سونوگرافی حین لیبر

دکتر علیرضا   شمشیرساز

18:00 – 17:30

6- سرکلاژ

دکتر علیرضا   شمشیرساز

18:30 – 18:00

7- پرسش و پاسخ

 

19:00 – 18:30

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : حاملگی های عارضه دار (2 )- Complicated Pregnancies

تاریخ :  جمعه 28 خرداد

ساعت :  19:30 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر شمشیرساز

دکتر اشرف جمال

1-   Early  FGR TRUFFLE  1 Study

Dr.Kurt Hetcher(آلمان )

16:30 – 16:00

2-   Late FGR TRUFFLE 2  Study

Dr.Kurt Hetcher(آلمان )

17:00 – 16:30

3-   برخورد با هیپوکسی مادر در حاملگی

دکتر امیر شمشیرساز

17:30 – 17:00

4- Sepsis update  

دکتر امیر شمشیرساز

18:00 – 17:30

5- طیف پلاسنتای غیر طبیعی PAS

دکترعلیرضا شمشیرساز

18:30 – 18:00

6-جراحی   NTD  جنین با فتوسکپ

دکترعلیرضا شمشیرساز

19:00 – 18:30

7- نقش دیدروژسترون خوراکی در درمان موارد تهدید به سقط

دکتر شهرزاد دهناد

19:00-19:15

7- پرسش و پاسخ

 

19:30– 19:15

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : زایمان طبیعی ، زایمانهای مشکل و تروماتیک

تاریخ : پنجشنبه 10 تیر

ساعت :  12:00 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر صدیقه حنطوش زاده

1-   اینداکشن لیبر

دکتر بهناز مولایی

9:25 – 9:00

2-   دیستوشی   شانه

دکتر فاطمه عباسعلیزاده

9:50 - 9:25

3- سزارین مشکل

دکتر نوشین اشراقی

10:15 - 9:50

4- تازه های احیای نوزاد

دکتر ستاره ثاقب

10:40 - 10:15

5- تفسیر NST

دکتر بهرخ صاحبدل

11:05 - 10:40

6- پزشکی قانونی و صدمات نوزاد و CP

دکتر آسیه جعفری

11:30 - 11:05

7- پرسش و پاسخ

 

12:00 – 11:30

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : معرفی موارد مرگ مادر

تاریخ : جمعه 18 تیر

ساعت :  12:00 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر صدیقه برنا

1- علل مرگ و میر مادر در ایران

دکتر نسرین   چنگیزی

9:20 – 9:00

2- Case(1 ) DIC

دکتر فاطمه تارا

9:40 - 9:20

3- Case(2 ) PPH

دکتر مینو رجایی

10:00 - 9:40

4- Case(3 ) HELLP

دکتر فاطمه بهادری

10:20 - 10:00

5- Case(4 ) Sepsis

دکتر الهه زارعان

10:40 - 10:20

6- Case(5 ) Covid-19  

دکتر سودابه کاظمی

11:00 - 10:40

7- معرفی تکنولوژی جدید مانیتورینگ قلب جنین

دکتر مریم نورزاده

11:20 - 11:00

8- پرسش و پاسخ

 

12:00 - 11:20

 

 

وبینارهای تخصصی گروه پریناتولوژی

عنوان : بیماریهای داخلی و بارداری

تاریخ : جمعه 18 تیر

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر اشرف جمال

1- قلب و حاملگی

دکتر آتوسا مصطفوی

16:25 – 16:00

2- کبد و حاملگی

دکتر زهرا نائیجی

16:50 – 16:25

3- تیروئید و حاملگی

دکتر مریم مشفقی

17:15 – 16:50

4- کلیه و حاملگی

دکتر منیرالسادات حاکمی

17:40 – 17:15

5-   لوپوس و حاملگی ، SLE در حاملگی

دکتر سیده طاهره فائزی

18:05 – 17:40

6- بیماریهای التهابی روده و حاملگی

دکتر زهرا پناهی

18:30 – 18:05

7 - پرسش   و پاسخ

 

 

 

19:00 – 18:30

 1