جزییات برنامه نازایی

اولین کنگره مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( زنان و مامایی )

20 خرداد الی 18 تیرماه   1400

The First Virtual Congress of Tehran University of Medical Sciences

 

 

وبینارهای تخصصی گروه نازایی

عنوان : PCOS

تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد

ساعت :   12:30 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر اشرف معینی

1-     تعریف و پاتوفیزیولوژی PCOS

دکتر مرضیه قاسمی

9:20 – 9:00

2- The Role of Ultrasound and Hermonal Assay in Diagnosis of PCOS

دکتر عالیه قاسم زاده

9:40 - 9:20

3- مدیریت بیمار مبتلا به PCOS که تمایلی به باروری ندارد

دکتر اشرف معینی

10:00 - 9:40

4-   القای تخمک گذاری در PCOS و جایگاه درمان جراحی

دکتر نیره خادم

10:20 - 10:00

5- نقش متفورمین ، مکمل ها و داروهای سنتی در PCOS

دکتر محمدعلی کریم زاده

10:40 - 10:20

6- PCOS In Adolescent Girls

دکتر آیدا نجفیان

11:00 - 10:40

7- مشکلات CVS و سندروم   متابولیک در PCOS

دکتر لعیا فرزدی

11:20 - 11:00

8-   درمان AUB و Hyperandrogenism در PCOS

دکتر مهبد ابراهیمی

11:40 - 11:20

9- Obesity,Depression and Sexual Dysfunction in PCOS   

دکتر آزاده اکبری سنه

12:00 - 11:40

10- آسنایی با فرایند GMP و تولید داروی با کیفیت

دکتر شهرزاد دهناد

12:00-12:10

11-   پرسش و پاسخ

 

12:30- 12:10

 

 

وبینارهای تخصصی گروه نازایی

عنوان : سقط مکرر / حفظ باروری

تاریخ : پنجشنبه 3 تیر

ساعت :  12:00 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر فیروزه اکبری اسبق

دکتر اشرف معینی

1- تعریف سقط مکرر و اتیولوژی آن ( فاکتورهای ایمونولوژی و ژنتیکی ، آنومالی های مولرین و .... )

دکتر نسرین سحرخیز

 

9:15 – 9:00

2- چه آزمایشاتی را برای بیمار مبتلا به سقط مکرر درخواست می نمایید ؟

دکتر   زهرا رضایی

 

9:30 - 9:15

3- تعریف ، تشخیص و درمان ترومبوفیلیا در سقط مکرر

دکتر   سهیلا عارفی

9:45 - 9:30

4- نقش آنومالی های رحمی درسقط مکرر(تشخیص و درمان )

دکتر   فاطمه کیخا

10:00 - 9:45

5- چه درمانی را به بیماران مبتلا به سقط مکرر پیشنهاد میکنید (درمان طبی و جایگاهART و PGS)

دکتر ساغر صالح پور

 

10:15 - 10:00

دکتر فیروزه اکبری اسبق

دکتر اشرف معینی

1- حفظ باروری در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس ، رحم و تخمدان

دکتر مریم حسینی

 

10:30 - 10:15

2- نقش ART در حفظ باروری بیماران مبتلا به کانسر

- نقش ART در Social Fertility Preservation

دکتر مریم افتخار

 

10:45 - 10:30

3- حفظ باروری در بیماران مبتلا به اندومتریوز و توده های خوش خیم تخمدان

دکتر فاطمه   داوری تنها

 

11:00 - 10:45

4- حفظ باروری در دوران پره منارک و نوجوانی و در زنانی که در ریسک POI هستند

دکتر صدیقه حسینی موسی

11:15 - 11:00

5- نقش مکمل ها در ناباروری

دکتر ماندانا   رشیدی

11:30 - 11:15

6- پرسش و پاسخ

 

12:00 - 11:30

 

 

وبینارهای تخصصی گروه نازایی

عنوان : ART

تاریخ : جمعه 4 تیر

ساعت :  12:30 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر مرضیه آقاحسینی

1- ART and Covid-19 Pandemy (Telemedicine, …)

دکتر عباس افلاطونیان

9:20 - 9:00

2-   پروتکل های درمانی ART در Poor Respenders و جایگاه Double Stimulation در ART

دکتر مرضیه   آقاحسینی

 

9:40 - 9:20

3-   ART and Endometriosis

دکتر محمدابراهیم پارسانژاد

10:00 - 9:40

4-   پروتکل های درمانی ART در PCOD

دکتر زهرا حیدر

10:20 - 10:00

5-   آماده سازی اندومتر در سیکل FET ونقش PRP در ART

دکتر لادن   کاشانی

10:40 - 10:20

6- Fertility Preservation ,The Advantages and Disadvantage of Fresh or Frozen  Embryo Transfer

دکتر فیروزه اکبری اسبق

 

11:00 - 10:40

7- RIF

دکتر ربابه طاهری پناه

11:20 - 11:00

8- IVF یا ICSI

- LPS در ART

دکتر کبری حمدی

11:40 - 11:20

9- PGT-A ، PGT-M و SDF assay در ART

دکتر فردین عمیدی

12:00 - 11:40

10- HPV

دکتر صدیقه حسینی

12:20 - 12:00

11- پرسش و پاسخ

 

12:30 - 12:20