جزییات برنامه آنکولوژی

اولین کنگره مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( زنان و مامایی )

20 خرداد الی 18 تیرماه   1400

The First Virtual Congress of Tehran University of Medical Sciences

 

 

وبینارهای تخصصی گروه آنکولوژی

عنوان : Ovarian Mass

تاریخ : جمعه 28 خرداد

ساعت :  12:00 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر فرح فرزانه

1- Imaging در توده های تخمدان با محوریت ORADS و نقش آن در تصمیم گیری بالینی

دکتر مهروز ملک

9:20 – 9:00

2- غربالگری کانسر تخمدان

(How , Why , Who , When )

دکترمژگان کریمی زارچی

9:40 - 9:20

3- تومورهای ژرم سل تخمدان

دکترطاهره   اشرف گنجویی

10:00 - 9:40

4- تومورهای بوردرلاین تخمدان

دکتر راضیه هاشمی

10:20 - 10:00

5- توده های آدنکس در حاملگی

دکتر میترا محیط

10:40 - 10:20

6- معرفی تکنولوژی جدید هیستروسکپ

دکتر جعفر رضوی

11:00 - 10:40

7- پانل : Incomplete Surgery در توده های تخمدان

مسئول پانل : دکترالهام شیرعلی

اعضا : دکتر فرح فرزانه ، دکتر میترا رفیع زاده  ، دکترفرشته فکور ، دکتر مریم رحمانی ، دکتر غلامرضا   توگه

12:00 - 11:00

 

 

وبینارهای تخصصی گروه آنکولوژی

عنوان : بیماری های سرویکس و آندومتر ( AUB & CIN )

تاریخ : پنجشنبه 3 تیر

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر ستاره اخوان

1- تازه های غربالگری کانسر سرویکس (براساس گایدلاین 2020 ) و مقالات جدید

دکتر نرگس زمانی

 

16:20 – 16:00

2- تازه های واکسیناسیون HPV

دکتر مونا محسنی

16:40 – 16:20

3- اداره خونریزی غیر طبیعی رحمی ((AUB در موارد مشکوک به کانسر و یا بررسی نشده

دکتر ستاره اخوان

 

17:00 – 16:40

4- اداره AUB  در بیماران با اختلالات هورمونی

دکتر راضیه اکبری

17:00-17:20

5- اداره CIN   در بالغین

دکتر فریبا یارندی

17:40– 17:20

6- اداره CIN درافراد خاص( Special Population )                              

دکتر سهیلا امینی مقدم

18:00– 17:40

7- پانل : HPV Related   Challengin Cases

مسئول پانل : دکتر شهرزاد شیخ حسنی

اعضا : دکتر نادره بهتاش ، دکتر فریبا یارندی  ، دکتر رضا شاه سیاه ، دکتر افسانه مداح ، دکتر مهروز ملک

19:00 – 18:00

 

 

وبینارهای تخصصی گروه آنکولوژی

عنوان : VIN-GTN و مراقبت های قبل و بعد از عمل

تاریخ : جمعه 4 تیر

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر فریبا یارندی

1- حاملگی مولار – موارد دوقلویی و یا Recurrent

دکتر زینب نظری

16:20 – 16:00

2- اداره Low Risk GTN

دکتر فیروزه هاشمی

16:40 – 16:20

3- اداره VIN

دکتر ملیحه عرب

17:00 – 16:40

Genital Wart-4

دکتر فریبا بهنام فر

17:20 – 17:00

5- مراقبتهای قبل و بعد از عمل در بیماران گاینکوآنکولوژی

دکتر اکرم قهقایی

17:40 – 17:20

6- پانل : اداره موارد کمپلیکه

  (Challenging Cases) GTN

مسئول پانل : دکتر افسانه تهرانیان

اعضا: دکتر اعظم السادات موسوی ، دکتر خدیجه یزدانمهر ، دکتر مژده ممتحن ، دکتر اکرم سیف الهی، دکتر مرضیه گمار ، دکتر مهیار غفوری ، ، دکتر کامران رودینی

19:00 – 17:40