جزییات برنامه یوروگاینکولوژی

اولین کنگره مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( زنان و مامایی )

20 خرداد الی 18 تیرماه   1400

The First Virtual Congress of Tehran University of Medical Sciences

 

 

 

وبینارهای تخصصی گروه یوروگاینکولوژی

عنوان : اختلالات مادرزادی ژنیتال + مشکل پزشکی قانونی

تاریخ : جمعه 11 تیر

ساعت :  12:15 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر زینت قنبری

۱- کلیات و تقسیم بندی آنومالیهای ژنیتال

دکترفاطمه مستعان

9:25 – 9:00

۲- آنومالیهای واژن ، سرویکس و رحم

دکترخدیجه ادبی

9:50 - 9:25

۳- نقش تصویر برداری در آنومالیها

دکترحسین چگینی

10:15 - 9:50

۴ - معرفی و بحث آنومالیهای نادر

دکترمریم دلدار

10:40 - 10:15

۵ - معرفی و بحث آنومالیهای نادر

دکترمریم دلدار

11:05 - 10:40

۶- جمع بندی و ارائه پروتکل آنومالیها

دکترمریم دلدار

11:30 - 11:05

7- پزشکی و قانون

دکتر مرضیه وحید دستجردی

 

11:55- 11:30

 

7- پرسش و پاسخ

 

12:15– 11:55

 

 

وبینارهای تخصصی گروه یوروگاینکولوژی

عنوان : پلویک فلور + اختلالات جنسی

تاریخ : پنجشنبه 17 تیر

ساعت :  12:15 9:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر زینت قنبری

۱- معرفی پروتکل پرولاپس ارگانهای لگنی

دکتر زینت قنبری

9:25 – 9:00

۲- پیشگیری و درمان عود پرولاپس آپیکال

دکتر نسیم شکوهی

9:50 - 9:25

۳- اداره عود جراحی بی اختیاری ادرار

دکتر منصوره یراقی

10:15 - 9:50

۴- علل انجام جراحی زیبایی ناحیه ژنیتال

دکتر آزاده مظاهری

10:40 - 10:15

۵- مدیریت درد پس از جراحی پلویک

دکتر طاهره افتخار

11:05 - 10:40

۶- پزشکی قانونی و جراحی زیبایی پلویک

دکتر فریناز موسوی

11:30 - 11:05

7- استفاده از دستگاه RF در اختلالات کف لگن

دکتر طاهره فروغی فر

11:55 - 11:30

8- پرسش و پاسخ

 

12:15 - 11:55