برنامه وبینارها در یک نگاه

اولین کنگره مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( زنان و مامایی )

The First Virtual Congress of Tehran University of Medical Sciences

۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰
پنج شنبه, ۲۰ خرداد وبینار
غربالگری ، پیش بینی و پیشگیری از عوارض بارداری
Screening, Prediction , Prevention in Pregnancy
وبینار
مدیریت
حاملگیهای عارضه دار(1)
جمعه, ۲۱ خرداد وبینار
مراقبت پره ناتال در حاملگی های پرخطر
Prenatal Care in High Risk Pregnancies
وبینار تشخیصهای قبل از تولد
Prenatal Diagnosis
پنج شنبه, ۲۷ خرداد وبینار
PCOS
وبینار
بیماریهای عفونی در بارداری
Infectious Disease In Pregnancy
جمعه, ۲۸ خرداد وبینار
Ovarian Mass
وبینار
Complicated Pregnancies
حاملگیهای عارضه دار (2)
پنج شنبه, ۰۳ تیر وبینارسقط مکرر
وبینار حفظ باروری
وبینار
بیماریهای سرویکس و آندومتر (AUB & CIN )
جمعه, ۰۴ تیر وبینار
ART
وبینار
VIN –GTN
و مراقبتهای قبل و بعد از عمل
پنج شنبه, ۱۰ تیر وبینار
زایمان طبیعی ، زایمانهای مشکل و تروماتیک
Difficult Deliveries
وبینار
آندومتریوز
جمعه, ۱۱ تیر وبینار
اختلالات مادرزادی ژنیتال +
مشکل پزشکی قانونی
وبینار
توده ادنکس
پنج شنبه, ۱۷ تیر وبینار
پلویک فلور +
اختلالات جنسی
وبینار
عوارض لاپاراسکوپی
جمعه, ۱۸ تیر وبینار
معرفی موارد مرگ مادر
Maternal Mortality Case Presentation
وبینار بیماریهای داخلی و بارداری
Medical Disorders During Pregnancy