پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان

عضویت در کانال کنگره

پیام رئیس کنگره

پیام دبیر کنگره

اعضای کمیته برگزاری کنگره

اعضای کمیته علمی کنگره

اعضای کمیته علمی گروه مامایی

اساتید مدعو خارج از کشور

برنامه نهایی کنگره (ویرایش 95/7/5)

ثبت نام کنگره

ارسال مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده کنگره

مکان برگزاری کنگره

.

اطلاعات مهم:

برنامه کنگره در یک نگاه(جدید)
فایل1  
فایل2 فایل3      فایل4

*ثبت نام اینترنتی کنگره در تاریخ 31 شهریورماه به اتمام رسیده است. همکاران گرامی چنانچه بخواهند در کنگره ثبت نام نمایند، روز نخست برگزاری، به مرکز برگزاری کنگره مراجعه نمایند.

 

روزشمار کنگره

امتیازات بازآموزی:

20 امتیاز: متخصصین زنان و مامایی، بهداشت باروری، مامایی، پزشکان عمومی، رادیولوژی
14 امتیاز: ژنتیک، کودکان، متخصصین بیهوشی، روانپزشکی، کلیه گروه های پرستاری
10 امتیاز: پاتولوژی، علوم آزمایشگاهی، جراحی عمومی، پزشکی قانونی
6 امتیاز: بیماری های داخلی، غدد، انکولوژی، طب سنتی، روانشناسیحامیان کنگره

برگزار کنندگان

تمام حقوق این سایت متعلق به پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان می باشد.